Giải Bài 6.44 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Số học sinh nam bằng bao nhiêu phần số học sinh cả lớp, biết 4/7 số học sinh cả lớp là nữ? b) 2/5 vận tốc xe máy bằng 1/4 vận tốc xe ô tô. Vận tốc xe máy bằng bao nhiêu phần vận tốc ô tô?

Đề bài

a)     Số học sinh nam bằng bao nhiêu phần số học sinh cả lớp, biết \(\frac{4}{7}\) số học sinh cả lớp là nữ?

b)    \(\frac{2}{5}\) vận tốc xe máy bằng \(\frac{1}{4}\) vận tốc xe ô tô. Vận tốc xe máy bằng bao nhiêu phần vận tốc ô tô?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép trừ và chia phân số.

Lời giải chi tiết

a)     Số học sinh nam chiếm:

\(1 - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}\) (số học sinh cả lớp)

b)    Vận tốc xe máy bằng:

\(\frac{1}{4}:\frac{2}{5} = \frac{5}{8}\) (vận tốc ô tô)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close