Giải Bài 6.42 trang 18 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính: a) 1/7 của 63; b) 2/5 của 125/8

Đề bài

Tính:

a)     \(\frac{1}{7}\) của 63;

b)    \(\frac{2}{5}\) của \(\frac{{125}}{8}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 \(\frac{a}{b}\) của c bằng \(\frac{a}{b}\).c

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\frac{1}{7}.63 = 9\\b)\frac{2}{5}.\frac{{125}}{8} = \frac{{25}}{4}\end{array}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close