Giải Bài 6.19 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một cửa hàng thực phẩm bán một loại xúc xích với giá như sau: - Mua một gói giá 50 000 đồng - Mua hai gói giá 90 000 đồng - Mua ba gói giá 130 000 đồng. Hôm nay Mai đi chợ cùng mẹ, mẹ bảo Mai mua ba gói là rẻ nhất. Em hãy giải thích tại sao mẹ Mai lại khuyên như thế nhé.

Đề bài

Một cửa hàng thực phẩm bán một loại xúc xích với giá như sau:

-         Mua một gói giá 50 000 đồng

-         Mua hai gói giá 90 000 đồng

-         Mua ba gói giá 130 000 đồng.

Hôm nay Mai đi chợ cùng mẹ, mẹ bảo Mai mua ba gói là rẻ nhất. Em hãy giải thích tại sao mẹ Mai lại khuyên như thế nhé.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số tiền phải trả cho mỗi gói trong các trường hợp

Lời giải chi tiết

Nếu mua hai gói thì giá của mỗi gói là: \(\frac{{90000}}{2} = 45000\) đồng

Nếu mua ba gói thì giá của mỗi gói là: \(\frac{{130000}}{3}\) đồng

Vì \(\frac{{130000}}{3}\) < 45 000 < 50 000 đồng nên mua ba gói là rẻ nhất

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close