Giải Bài 6.17 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Việt là một người rất thích đi xe đạp vào cuối tuần. Ngày thứ Bảy, bạn đi được 31 km trong 2 giờ. Ngày Chủ nhật, bạn đi được 46 km trong 3 giờ. Hỏi ngày nào bạn Việt đạp xe nhanh hơn?

Đề bài

Bạn Việt là một người rất thích đi xe đạp vào cuối tuần. Ngày thứ Bảy, bạn đi được 31 km trong 2 giờ. Ngày Chủ nhật, bạn đi được 46 km trong 3 giờ. Hỏi ngày nào bạn Việt đạp xe nhanh hơn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận tốc = quãng đường : thời gian

Vận tốc lớn hơn thì chạy nhanh hơn

Lời giải chi tiết

Vận tốc đạp xe ngày thứ Bảy và Chủ nhật của bạn Việt lần lượt là:

\(\frac{{31}}{2}; \frac{{46}}{3}\)

Ta có: \(\frac{{31}}{2} = \frac{{31.3}}{{2.3}} = \frac{{93}}{6};\frac{{46}}{3} = \frac{{46.2}}{{3.2}} = \frac{{92}}{6}\)

Vì 93 > 92 nên \(\frac{{93}}{6} > \frac{{92}}{6}\) hay \(\frac{{31}}{2}> \frac{{46}}{3}\)

Vậy ngày thứ Bảy bạn Việt đạp xe nhanh hơn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close