Giải Bài 6.1 trang 5 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào?

Đề bài

Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số phần tô màu biểu thị tử số của phân số. Tổng số phần của hình biểu thị mẫu số của phân số

Lời giải chi tiết

a)\(\frac{5}{15}\)

b)\(\frac{5}{15}\)

c)\(\frac{5}{8}\)

d)\(\frac{6}{16}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close