Giải Bài 5.29 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình thoi ABCD có tâm đối xứng O. Biết OA = 3cm, OB = 2 cm. Hãy tính diện tích hình thoi.

Đề bài

Hình thoi ABCD có tâm đối xứng O. Biết OA = 3cm, OB = 2 cm. Hãy tính diện tích hình thoi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD

*Diện tích hình thoi bằng nửa tích 2 đường chéo

Lời giải chi tiết

Vì O là tâm đối xứng của hình thoi ABCD nên O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Vì O là trung điểm của AC nên AC = 2. OA=2. 3 = 6 (cm)

Vì O là trung điểm của BD nên BD = 2.OB=2. 2 = 4 (cm)

Diện tích hình thoi ABCD là:

\(\frac{1}{2}. 6.4=12\)( cm2)

Vậy diện tích hình thoi là 12 cm2.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close