Giải Bài 5.28 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy ghép hai tấm thẻ trong các thẻ số dưới đây để được một hình chỉ một số có hai chữ số sao cho: a) Hình đó có trục đối xứng. b) Hình đó có tâm đối xứng. Trong mỗi trường hợp, em có thể ghép được tất cả bao nhiêu “số” như vậy?

Đề bài

Em hãy ghép hai tấm thẻ trong các thẻ số dưới đây để được một hình chỉ một số có hai chữ số sao cho:

a) Hình đó có trục đối xứng.

b) Hình đó có tâm đối xứng.

Trong mỗi trường hợp, em có thể ghép được tất cả bao nhiêu “số” như vậy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

*Mỗi hình có một điểm O, mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).

Những hình như thế được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải chi tiết

a) Ta có 6 số có trục đối xứng: 10, 80, 18, 81, 25, 52.

b) Ta có hai số có tâm đối xứng: 69, 96.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close