Giải Bài 5.25 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thiện các bước vẽ dưới đây để thu được các hình có trục đối xứng d.

Đề bài

Em hãy hoàn thiện các bước vẽ dưới đây để thu được các hình có trục đối xứng d.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close