Bài 5 trang 84 SBT sử 9

Giải bài 5 trang 84 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Đề bài

Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945:

- Đối với dân tộc: 

+ Là một biến cố vĩ đại, đã phá tan tầng xiềng xích Pháp - Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến.

+ Việt Nam trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ Cộng hoà, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người dân của một nước độc lập, tự do, làm chủ nước nhà.

- Đối với thế giới: Thắng lợi đầu tiên của một nước thuộc địa trong đấu tranh tự giải phóng, cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa.

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 4 trang 83 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 83 sách bài tập Lịch sử 9. Lệnh Tổng Khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?

 • Bài 3 trang 83 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 83 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối thời gian cho phù hợp với nội dung sự kiện diễn ra

 • Bài 2 trang 82 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 82 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 1 trang 81 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 81 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close