Bài 4 trang 83 SBT sử 9

Giải bài 4 trang 83 sách bài tập Lịch sử 9. Lệnh Tổng Khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?

Đề bài

Lệnh Tổng Khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

Lời giải chi tiết

* Hoàn cảnh thế giới:

- Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc: tháng 5 - 1945, Đức đầu hàng, tháng 8 - 1945, Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

* Hoàn cảnh trong nước:

- Ngay khi nghe tin Chính phủ Nhật đầu hàng, ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy.

- Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 14 đến 15 - 8 -1945 đã quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.

- Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào (16 - 8) gồm đại biểu ba xứ thuộc đủ các giới, các đoàn thể, các dân tộc, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân.

+ Đại hội đã nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa.

+ Thông qua 10 chính sách của Việt Minh.

+ Lập ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời sau này) do Hồ Chi Minh làm Chủ tịch.

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 5 trang 84 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 84 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945

 • Bài 3 trang 83 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 83 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối thời gian cho phù hợp với nội dung sự kiện diễn ra

 • Bài 2 trang 82 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 82 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 1 trang 81 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 81 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close