Bài 2 trang 82 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 82 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau:

1. ☐ Ngay sau khi nghe tin chính phủ Nhật đầu hàng, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1, kêu gọi toàn dân nổi dậy.

2. ☐ Đại Hội Quốc dân tiến hành họp và lập ra Ủy ban lâm thời khu giải phóng Việt Bắc (tức chính phủ lâm thời sau này).

3. ☐ Sáng ngày 19 - 8 - 1945, Hà Nội tràn ngập khí thế cách mạng. Đồng bào rầm rập kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự cuộc mít tinh do Mặt trận Việt Minh đã trình bày Chính cương vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân đứng lên giành chính quyền.

4. ☐ Cuộc mít tinh của quần chúng nhân dân Hà Nội ngày 19 - 8 - 1945 đã nhanh chóng chuyển thành cuộc biểu tình, chia ra nhiều đoàn đi chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn.

5. ☐ Cách mạng tháng Tám thắng lợi tương đối nhanh chóng và ít đổ máu là nhờ có sự giúp đỡ trực tiếp của Hồng quân Liên Xô.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bốvà mục 2. Giành chính quyền ở Hà Nội

Lời giải chi tiết

* Câu đúng là:

1. ☒ Ngay sau khi nghe tin chính phủ Nhật đầu hàng, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1, kêu gọi toàn dân nổi dậy.

3. ☒ Sáng ngày 19 - 8 - 1945, Hà Nội tràn ngập khí thế cách mạng. Đồng bào rầm rập kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự cuộc mít tinh do Mặt trận Việt Minh đã trình bày Chính cương vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân đứng lên giành chính quyền.

4. ☒ Cuộc mít tinh của quần chúng nhân dân Hà Nội ngày 19 - 8 - 1945 đã nhanh chóng chuyển thành cuộc biểu tình, chia ra nhiều đoàn đi chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn.

* Câu sai là:

2. ☒ Đại Hội Quốc dân tiến hành họp và lập ra Uỷ ban lâm thời khu giải phóng Việt Bắc (tức chính phủ lâm thời sau này).

5. ☒ Cách mạng tháng Tám thắng lợi tương đối nhanh chóng và ít đổ máu là nhờ có sự giúp đỡ trực tiếp của Hồng quân Liên Xô.

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 3 trang 83 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 83 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối thời gian cho phù hợp với nội dung sự kiện diễn ra

 • Bài 4 trang 83 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 83 sách bài tập Lịch sử 9. Lệnh Tổng Khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?

 • Bài 5 trang 84 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 84 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945

 • Bài 1 trang 81 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 81 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close