Bài 1 trang 81 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 81 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1

Lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước được quyết định phát động tại 

A. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5 - 1941).

B. Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì (4 - 1945).

C. Hội nghị toàn quốc của Đảng cộng sản Đông Dương (8 - 1945).

D. Đại hội Quốc Dân (8 - 1945).

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

Lời giải chi tiết:

Hội nghị toàn quốc của Đảng cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 14 đến 15 - 8 - 1945 đã quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.

Chọn C

Câu 2

Thời cơ Tổng khởi nghĩa được Đảng xác định là 

A. trước khi Nhật đầu hàng đồng minh.

B. sau khi Nhật đầu hàng đồng minh và trước khi quân đồng minh kéo vào nước ta.

C. sau khi quân đồng minh kéo vào nước ta làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật.

D. sau khi quân đồng minh hoàn thành nhiệm vụ giải giáp quân Nhật và rút khỏi nước ta.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

Lời giải chi tiết:

Ngay khi nghe tin Chính phủ Nhật đầu hàng, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy.

Chọn B

Câu 3

Chiều 16 - 8 - 1945, đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã tấn công ở

A. Thái Nguyên 

B. Cao Bằng

C. Bắc Kạn

D. Lạng Sơn

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

Lời giải chi tiết:

Chiều 16 - 8, theo lệnh của Ủy ban Khởi nghĩa, một đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào tiến về bao vây và tấn công quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên, mở đường về Hà Nội.

Chọn A

Câu 4

Bài hát Tiến quân ca lần đầu tiên được vang lên trong cuộc mít tinh của quần chúng tại 

A. Hà Nội

B. Huế

C. Đà Nẵng

D. Sài Gòn

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Giành chính quyền ở Hà Nội

Lời giải chi tiết:

Đến sáng 19 - 8, cả Hà Nội tràn ngập khí thế cách mạng. Đồng bào rầm rập kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự cuộc mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn, Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân đứng lên giành chính quyền. Bài hát Tiến quân ca lần đầu tiên vang lên.

Chọn A

Câu 5

Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong các nước là 

A. Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa

B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam

C. Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An và Huế

D. Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Giành chính quyền trong cả nước

Lời giải chi tiết:

Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.

Chọn B

Câu 6

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là 

A. Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.

B. Sự ủng hộ to lớn của Liên Xô và Trung Quốc.

C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Đông Dương.

D. Dân tộc ta có truyền thống yêu nước sâu sắc, đấu tranh kiên cường bất khuất cho độc lập, tự do.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám

Lời giải chi tiết:

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh kiên cường bất khuất từ ngàn xưa cho độc lập, tự do. Vì vậy, khi Đảng cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì mọi người hăng hái hưởng ứng.

Chọn D

Câu 7

Nguyên nhân quan trọng dẫn đến thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là 

A. Có khối liên minh công nông vững chắc.

B. Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh.

C. Sự ủng hộ to lớn của Liên Xô và Trung Quốc.

D. Sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước trên thế giới, nhất là các nước thuộc địa và phụ thuộc.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân quan trọng dẫn đến thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Chọn B

Câu 8

Tình hình thế giới có đặc điểm quan trọng đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta là 

A. Nước Pháp được giải phóng khỏi ách phát xít Đức.

B. Liên Xô giành được thắng lợi lớn trong cuộc chiến tranh về quốc phòng chống phát xít Đức.

C. Nhật Bản giành thắng lợi lớn trong các chiến dịch phản công của quân đồng minh tại Thái Bình Dương.

D. Chiến tranh thế giới thứ hai đang đi đến hồi kết thúc, phát xít Đức - Nhật bị đánh bại.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám

Lời giải chi tiết:

Cách mạng tháng Tám tháng lợi tương đối nhanh chóng và ít đổ máu một phần nhờ có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi. Chiến tranh thế giới thứ hai đang đi đến hồi kết thúc, Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật, góp phần quyết định vào thắng lợi chung của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới.

Chọn D

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 2 trang 82 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 82 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 3 trang 83 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 83 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối thời gian cho phù hợp với nội dung sự kiện diễn ra

 • Bài 4 trang 83 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 83 sách bài tập Lịch sử 9. Lệnh Tổng Khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?

 • Bài 5 trang 84 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 84 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close