Giải bài 5 trang 50 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau để so sánh giữa sóng thường và sóng thần.

Đề bài

Hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau để so sánh giữa sóng thường và sóng thần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức phần sóng biển để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close