Giải bài 6 trang 50 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây: "nhỏ nhất (triều kém), lực hút, lớn nhất (triều cường), trăng khuyết, quy luật hằng ngày, lực li tâm" Thủy triều là hiện tượng nước dâng cao và hạ thấp theo (1) ... Thủy triều hình thành do (2) ... của Mặt Trăng và Mặt Trời cùng với (3) ... của Trái Đất. Mỗi tháng có hai lần triều lên, xuống (4) ... là các ngày trăng tròn hoặc không trăng; đồng thời có hai lần thủy triều lên, xuống nhỏ nhất (triều kém) là các ngày (5) ...

Đề bài

Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây:

"nhỏ nhất (triều kém), lực hút, lớn nhất (triều cường), trăng khuyết, quy luật hằng ngày, lực li tâm"

Thủy triều là hiện tượng nước dâng cao và hạ thấp theo (1) ... Thủy triều hình thành do (2) ... của Mặt Trăng và Mặt Trời cùng với (3) ... của Trái Đất. Mỗi tháng có hai lần triều lên, xuống (4) ... là các ngày trăng tròn hoặc không trăng; đồng thời có hai lần thủy triều lên, xuống nhỏ nhất (triều kém) là các ngày (5) ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại kiến thức đã học về thủy triều để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

Thủy triều là hiện tượng nước dâng cao và hạ thấp theo (1) quy luật hằng ngày Thủy triều hình thành do (2) lực hút của Mặt Trăng và Mặt Trời cùng với (3) lực li tâm của Trái Đất. Mỗi tháng có hai lần triều lên, xuống (4) lớn nhất (triều cường) là các ngày trăng tròn hoặc không trăng; đồng thời có hai lần thủy triều lên, xuống nhỏ nhất (triều kém) là các ngày (5) trăng khuyết.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close