Giải bài 7 trang 50 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? a) Dòng biển là các dòng nước chảy trong biển và đại dương. b) Dòng biển được hình thành chủ yếu do tác động của quá trình nội sinh. c) Dòng biển lạnh là dòng biển chảy từ vĩ độ cao hơn về vĩ độ thấp hơn và ngược lại. d) Các loại gió thường xuyên trên bề mặt Trái Đất là tác nhân chủ yếu hình thành dòng biển. e) Dòng biển nóng là dòng biển chảy từ vĩ độ cao đến vĩ độ thấp và ngược lại.

Đề bài

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Dòng biển là các dòng nước chảy trong biển và đại dương.

b) Dòng biển được hình thành chủ yếu do tác động của quá trình nội sinh.

c) Dòng biển lạnh là dòng biển chảy từ vĩ độ cao hơn về vĩ độ thấp hơn và ngược lại.

d) Các loại gió thường xuyên trên bề mặt Trái Đất là tác nhân chủ yếu hình thành dòng biển.

e) Dòng biển nóng là dòng biển chảy từ vĩ độ cao đến vĩ độ thấp và ngược lại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về dòng biển để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

a) Dòng biển là các dòng nước chảy trong biển và đại dương.

=> Đúng.

b) Dòng biển được hình thành chủ yếu do tác động của quá trình nội sinh.

=> Sai.

Dòng biển được hình thành chủ yếu do tác động của các loại gió thường xuyên trên bề mặt Trái Đất.

c) Dòng biển lạnh là dòng biển chảy từ vĩ độ cao hơn về vĩ độ thấp hơn và ngược lại.

=> Đúng.

d) Các loại gió thường xuyên trên bề mặt Trái Đất là tác nhân chủ yếu hình thành dòng biển.

=> Đúng.

e) Dòng biển nóng là dòng biển chảy từ vĩ độ cao đến vĩ độ thấp và ngược lại.

=> Sai.

Dòng biển nóng là dòng biển chảy từ vĩ độ thấp hơn đến vĩ độ cao hơn.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close