Giải bài 10 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân biệt ba dạng vận động của nước biển và đại dương bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây:

Đề bài

Phân biệt ba dạng vận động của nước biển và đại dương bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nước biển và đại dương có ba sự vận động là: sóng, thủy triều và dòng biển.

=> Vận dụng kiến thức đã học về các sự vận động trên để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close