Giải bài 5- Phần Tự luận- trang 35 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Nếu chọn hai thành tựu nổi bật nhất của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á, em sẽ lựa chọn những thành tựu nào? Vì sao?

Đề bài

Nếu chọn hai thành tựu nổi bật nhất của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á, em sẽ lựa chọn những thành tựu nào? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc sách và tự liên hệ với ý kiến bản thân.

Lời giải chi tiết

Gọi ý:

Hai thành tựu nổi bật nhất của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á, em sẽ lựa chọn những thành tựu là nông nghiệp lúa nước và buôn bán đường biển. Vì:

- Đông Nam Á được biết đến là cái nôi của nền văn minh lúa nước và nhiều loại cây gia vị.

- Giao thương đường biển vừa là động lực để các quốc gia hình thành và phát triển, nhưng có khi cũng là nguyên nhân khiến các quốc gia sụp đổ (trường hợp của Phù Nam)

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close