Giải bài 4- Phần Tự luận- trang 35 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Em hãy sưu tầm những câu thành ngữ, tục ngữ của Việt Nam liên quan đến lúa gạo.

Đề bài

Em hãy sưu tầm những câu thành ngữ, tục ngữ của Việt Nam liên quan đến lúa gạo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sưu tầm qua sách tham khảo và intenet

Lời giải chi tiết

  - Thân em như lúa nếp tơ,

Xanh cây tốt rễ, phởn phơ phơi màu

- Lúa rụng đầy đồng, gà chẳng cần ăn

  - Cái cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non

- Chuột sa chĩnh gạo

- Cơm hàng cháo chợ

- Cơm không ăn gạo còn đó.

- Cơm hẩm cà thiu

- Cơm lạnh canh nguội

- Cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời

hoctot.nam.name.vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close