Giải bài 3- Phần Tự luận- trang 35 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hình 2, 3 (trang 53, SGK) chứng tỏ điều gì về giao lưu kinh tế của các quốc gia sơ kì Đông Nam Á?

Đề bài

Hình 2, 3 (trang 53, SGK) chứng tỏ điều gì về giao lưu kinh tế của các quốc gia sơ kì Đông Nam Á?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình ảnh và suy luận

Lời giải chi tiết

Hình 2, 3 (trang 53, SGK) chứng tỏ đã có sự giao lưu, buôn bán bằng đường biển với nước ngoài, đặc biệt là thuyền buôn từ vùng Địa Trung Hải. 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close