Giải Bài 4.12 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình bình hành EFHK có EF = 3cm; FH = 4cm.

Đề bài

Vẽ hình bình hành EFHK có EF = 3cm; FH = 4cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng \(AB = a\left( {cm} \right)\)

 

Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua \(B\). Lấy điểm \(C\) trên đường thẳng đó sao cho \(BC = b\left( {cm} \right)\)

 

Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua \(A\) và song song với cạnh \(BC\), đường thẳng qua \(C\) và song song với \(AB\). Hai đường thẳng này cắt nhau tại \(D\), ta được hình bình hành \(ABCD\).

 

Lời giải chi tiết

*Vẽ hình bình hành EFHK có EF = 3 cm; FH = 4 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng HF = 4 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua F. Trên đường thẳng đó lấy điểm E sao cho FE = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua E và song song với FH, đường thẳng qua H và song song với FE. Hai đường thẳng này cắt nhau tại K, ta được hình bình hành EFHK.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close