Giải Bài 4.17 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.15 và kiểm tra xem các tứ giác OABC, OCDE có là hình thoi không. Tứ giác BEDC có là hình thang cân không?

Đề bài

Quan sát Hình 4.15 và kiểm tra xem các tứ giác OABC, OCDE có là hình thoi không. Tứ giác BEDC có là hình thang cân không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Đo các cạnh của tứ giác. Tứ giác là hình thoi nếu có 4 cạnh bằng nhau

+ Kiểm tra 1 cặp cạnh đối song song và 2 cạnh bên bằng nhau thì tứ giác là hình thang cân

Lời giải chi tiết

+) Dùng thước thẳng đo ta thấy AB = AO = OC = CB nên tứ giác OABC là hình thoi

+) Dùng thước thẳng đo ta thấy CO = OE = ED = DC nên tứ giác COED là hình thoi

+) Đặt ê ke vuông góc với BE, ta thấy ê ke cũng vuông góc với CD. Do đó hai đường thẳng BE và CD song song với nhau. Dùng thước thẳng đo, ta thấy BC = DE nghĩa là hai cạnh bên bằng nhau. Vậy BCDE là hình thang cân.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close