Giải Bài 4.15 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.13 và kiểm tra xem tứ giác MNPQ có là hình thoi không?

Đề bài

Quan sát Hình 4.13 và kiểm tra xem tứ giác MNPQ có là hình thoi không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Đo các cạnh của tứ giác. Tứ giác là hình thoi nếu có 4 cạnh bằng nhau

Lời giải chi tiết

Dùng thước thẳng hoặc compa kiểm tra ta thấy: MN = NP = PQ = MQ, nghĩa là 4 cạnh bằng nhau nên MNPQ là hình thoi.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close