Giải Bài 4.16 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.14 và kiểm tra xem tứ giác EFPQ có là hình bình hành không. Tứ giác ABCD có là hình chữ nhật không?

Đề bài

Quan sát Hình 4.14 và kiểm tra xem tứ giác EFPQ có là hình bình hành không. Tứ giác ABCD có là hình chữ nhật không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Kiểm tra nếu 2 cặp cạnh đối bằng nhau( Hoặc 2 cặp cạnh đối song song) thì là hình bình hành

+Tứ giác có 4 góc vuông là hình chữ nhật

Lời giải chi tiết

+) Dùng thước thẳng để kiểm tra ta thấy EF = PQ; EQ = PF. Vậy EFPQ là hình bình hành.

+) Dùng ê ke để kiểm tra góc ta thấy: các góc A, góc B, góc C, góc D đều bằng 90o nên ABCD là hình chữ nhật.

Chú ý: Ta có thể dùng nhiều cách để kiểm tra

Lời giải hay

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close