Giải bài 4 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thời gian bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, lúc đó Việt Nam là mùa nào. Thời gian bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời, lúc đó Việt Nam là mùa nào

Đề bài

Thời gian bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, lúc đó Việt Nam là mùa nào?

Thời gian bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời, lúc đó Việt Nam là mùa nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Việt Nam nằm ở bán cầu Bắc, vì vậy:

- Thời gian bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng từ Mặt Trời nên bán cầu Bắc là mùa nóng => Việt Nam là mùa hạ.

- Thời gian bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời, bán cầu Bắc chếch xa Mặt trời (nhận được ít nhiệt và sáng ánh) nên bán cầu Bắc là mùa lạnh => Việt Nam là mùa đông.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close