Giải bài 1- Phần Tự luận- trang 37 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Ở Đông Nam Á, trong khoảng thời gian từ thế kỉ VỊI đến thế kỉ X đã hình thành một số quốc gia phong kiến. Quan sát hình 1 (trang 52, SGK), em hãy hoàn thiện bảng sau.

Đề bài

Ở Đông Nam Á, trong khoảng thời gian từ thế kỉ VỊI đến thế kỉ X đã hình thành một số quốc gia phong kiến. Quan sát hình 1 (trang 52, SGK), em hãy hoàn thiện bảng sau:


Tên vương quốc phong kiến

Tên quốc gia sau này

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào ảnh để xem làm bài

Lời giải chi tiết

Tên vương quốc phong kiến

Tên quốc gia sau này

Chăm pa

Việt Nam

Cam-pu-chia

Cam-pu-chia

Ăng-co

Cam-pu-chia

Pa-gan

Mi-an-ma

Sri-vi-giay-a

In-đô-nê-xi-a

Ta-ru-ma

In-đô-nê-xi-a

Xa-lin-ga

In-đô-nê-xi-a

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close