Giải bài 1 phần Trắc nghiệm trang 36 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Các vương quốc phong kiến ở khu vực Đông Nam Á được hình thành vàokhoảng thời gian nào? A. Từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII. B. Tử thế kỉ VII đến thế kỉ X. C. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV. D. Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVIII.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Các vương quốc phong kiến ở khu vực Đông Nam Á được hình thành vào khoảng thời gian nào?

A. Từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII.

B. Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

C. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

D. Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVIII.

Phương pháp giải:

Xem nội dung trang 54 SGK

Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X ở khu vực Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Các vương quốc phong kiến ở khu vực Đông Nam Á được hình thành vào khoảng từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

HocTot.Nam.Name.Vn

2

Ý nào sau đây không phù hợp để điền vào chỗ trống (...) trong câu sau: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đã phát huy những lợi thế để phát triển kinh tế, đó là...

A. vị trí địa lí thuận lợi.

B. điều kiện tự nhiên thuận lợi.

C. khí hậu ôn đới, thuận lợi cho các cây trống lâu năm phát triển.

D. điểm đến hấp dẫn của thương nhân các nước Ả Rập, Hy Lạp, La Mã.

Phương pháp giải:

Xem nội dung trang 54 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đã phát huy những lợi thế để phát triển kinh tế, đó là khí hậu ôn đới, thuận lợi cho các cây trống lâu năm phát triển.

HocTot.Nam.Name.Vn

3

Quốc gia phong kiến nào ở Đông Nam Á phát triển mạnh về hoạt động buôn bán đường biển?

A. Chân Lạp.                                        B. Pa-gan.

C. Cam-pu-chia.                                   D. Sri Vi-giay-a.

Phương pháp giải:

Xem nội dung trang 54, 55 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Sri Vi-giay-a là quốc gia phong kiến  ở Đông Nam Á phát triển mạnh về hoạt động buôn bán đường biển

HocTot.Nam.Name.Vn

4

Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Nền kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á bị phụ thuộc nặng nề vào việc giao lưu với bên ngoài.

B. Giao lưu thương mại với nước ngoài thúc đấy sự phát triển kinh tế, văn hoá của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á.

C. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á chỉ giao lưu buôn bán với thương nhân Ấn Độ.

D. Các thương cảng nối tiếng thời trung đại ở Đông Nam Á đều thuộc các quốc gia Đông Nam Á hải đảo.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 55 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Giao lưu thương mại với nước ngoài thúc đấy sự phát triển kinh tế, văn hoá của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á.

HocTot.Nam.Name.Vn

5

Nguồn sản vật nối tiếng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là

A. gia vị.                  B. nho.                  C. chà là.                        D. ôliu.

Phương pháp giải:

Xem nội dung trang 54, 55 SGK 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Nguồn sản vật nối tiếng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là gia vị

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close