Giải bài 2 phần Trắc nghiệm trang 37 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Khai thác đoạn tư liệu (trang 55, SGK), hãy xác định phương án đúng hoặc sai khi trả lời câu hỏi sau: Thương nhân nước ngoài bị hấp dẫn bởi điều gì từ Vương quốc Sri Vi-giay-a?

Đề bài

Khai thác đoạn tư liệu (trang 55, SGK), hãy xác định phương án đúng hoặc sai khi trả lời câu hỏi sau: Thương nhân nước ngoài bị hấp dẫn bởi điều gì từ Vương quốc Sri Vi-giay-a?

A. Nhà vua rất thân thiện.

B. Đất nước có nhiều cây dầu thơm (trầm hương, định hương, đàn hương).

C. Đất nước có nhiều cây thuốc quý (long não, sa nhân).

D. Đất nước có nhiều cây gia vị (đậu khấu).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trên, xác định các từ khóa để trả lời: ...Nhiều loại dầu thơm và cây thuốc...Đất đai sản sinh ra long não, trầm hương, đinh hương, đàn hương, đậu khấu, sa nhân...

Lời giải chi tiết

Câu đúng là: B, C, D

B. Đất nước có nhiều cây dầu thơm (trầm hương, định hương, đàn hương).

C. Đất nước có nhiều cây thuốc quý (long não, sa nhân).

D. Đất nước có nhiều cây gia vị (đậu khấu).

Câu sai là: A

A. Nhà vua rất thân thiện.

=> Nội dung này không có trong đoạn tư liệu trên

HocTot.Nam.Name.Vn


Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close