Giải bài 3- Phần Trắc nghiệm- trang 37 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy ghép các ý ở cột A và cột B sao cho phù hợp với nội dung lịch sử.

Đề bài

Hãy ghép các ý ở cột A và cột B sao cho phù hợp với nội dung lịch sử. 

Cột A

 

Cột B

1. Các quốc gia sơ kì Đông Nam Á

 

a. gia vị và hương liệu

2. Kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á

 

b. phát triển trên nền tảng của các quốc gia sơ kì

3. Buôn bán bằng đường biển

 

c. được hình thành từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII

4. Các mặt hàng chủ yếu trao đổi với thương nhân nước ngoài là

 

d. thông qua các thương cảng sầm uất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 55, 56 SGK

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close