Bài 3 trang 42 SBT sử 9

Giải bài tập 3 trang 42 sách bài tập Lịch sử 9. Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật

Đề bài

Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để làm rõ ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật?

- Ý nghĩa, tác động tích cực:

- Tác động tiêu cực:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật


Lời giải chi tiết

- Ý nghĩa, tác động tích cực: Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại đã đem lại sự thay đổi to lớn mang tính bước ngoặt trong sự phát triển của xã hội.

+ Sự phát triển mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật tạo ra những bước nhảy vọt về lực lượng sản xuất và năng suất lao động, nhiều ngành sản xuất mới có liên quan đến sự tiến triển của khoa học và công nghệ (công nghiệp tên lửa, điện tử, vi sinh...) và thay đổi hoàn toàn cơ cấu các ngành kinh tế ở nhiều khu vực.

+ Tất cả những thay đổi to lớn trong công nghệ và sản xuất đã tạo ra những thiết bị sinh hoạt, hàng tiêu dùng mới làm thay đổi hoàn toàn lối sống của con người trong xã hội.

+ Đưa con người sang một nền văn minh mới.

+ Thay đổi căn bản phương thức lao động.

+ Thay đổi cơ cấu kinh tế quốc dân.

+ Thay đổi phân bố sản xuất.

+ Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

+ Làm cho nền kinh tế - xã hội thế giới ngày càng có xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa cao.

- Tác động tiêu cực: 

+ Tăng khoảng cách phát triển và chênh lệch giàu nghèo giữa các nước.

+ Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

+ Ô nhiễm môi trường (hiệu ứng nhà kính, làm biến đổi khí hậu…), giảm tính đa dạng sinh học.

+ Xuất hiện nhiều vũ khí giết người hàng loạt ngày càng tinh vi.

+ Tai nạn lao động, tai nạn giao thông tăng, nhiều dịch bệnh mới.

+ Đe dọa về đạo đức xã hội và an ninh đối với con người.

+ Nhiều phát minh sáng kiến chưa được kiểm nghiệm và đánh giá để thấy được những hạn chế đã được đưa vào ứng dụng rộng rãi.

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 4 trang 43 SBT sử 9

  Giải bài tập 4 trang 43 sách bài tập Lịch sử 9. Làm rõ những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.

 • Bài 5 trang 43 SBT sử 9

  Giải bài tập 5 trang 43 sách bài tập Lịch sử 9. Cách mạng khoa học- kĩ thuật diễn ra nhằm mục đích gì?

 • Bài 6 trang 43 SBT sử 9

  Giải bài tập 6 trang 43 sách bài tập Lịch sử 9. Vì sao chinh phục vũ trụ lại là thành tựu quan trọng đáng chú ý?

 • Bài 2 trang 42 SBT sử 9

  Giải bài tập 2 trang 42 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy cho biết nội dung ở cột bên trái thuộc lĩnh vực nào?

 • Bài 1 trang 41 SBT sử 9

  Giải bài tập 1 trang 41 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close