Bài 1 trang 41 SBT sử 9

Giải bài tập 1 trang 41 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cách mạng khoa học- kĩ thuật đã đạt được?

A. Những thành tựu vĩ đại trong lĩnh vực Sinh học

B. Những thành tựu phi thường trong nghiên cứu Mặt Trăng và Mặt Trời

C. Những tiến bộ phi thường và những thành tựu kì diệu trong tất cả các lĩnh vực

D. Những thành tựu to lớn trong nghiên cứu biển và đại dương

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học

Lời giải chi tiết:

Cách mạng khoa học - kĩ thuật đã đạt được những tiến bộ phi thường và những thành tựu kì diệu trong tất cả các lĩnh vực

Chọn C

Câu 2

Dựa vào những phát minh lớn của các ngành khoa học cơ bản, con người đã tạo ra được.

A. Những nguồn năng lượng mới hết sức phong phú

B. Một con cừu bằng phương pháp sinh sản vô tính

C. Nhiều con vật có vú bằng phương phát sinh sản vô tính

D. Những công cụ sản xuất mới như máy tính

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học

Lời giải chi tiết:

Dựa vào những phát minh lớn của các ngành khoa học cơ bản, con người đã tạo ra được một con cừu bằng phương pháp sinh sản vô tính.

Chọn B

Câu 3

Công cuộc cách mạng đã làm cho tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp được nâng cao là

A. "Cách mạng cam”

B.  "Cách mạng xanh “

C.  “Cách mạng trắng”

D.  “Cách mạng nhung”

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học

Lời giải chi tiết:

“Cách mạng xanh”: Tìm ra được phương hướng khắc phục nạn thiếu lương thực và thực phẩm.

Chọn B

Câu 4

Một trong những thành tựu kĩ thuật quan trọng của thế kỉ XX là

A. Chế tạo ra máy hơi nước

B. Chế tạo ra động cơ điện điezen

C. Chế tạo ra máy tính điện tử

D. Chế tạo ra tàu ngầm nguyên tử

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học

Lời giải chi tiết:

Một trong những thành tựu kĩ thuật quan trọng của thế kỉ XX chế tạo ra máy tính điện tử.

Chọn C

Câu 5

Nguồn năng lượng mới hết sức phong phú và vô tận là

A. Nhiệt điện, thuỷ điện

B. Dầu mỏ, than đá

C. Năng lượng nguyên tử

D. Năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió,…

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học

Lời giải chi tiết:

Nguồn năng lượng mới hết sức phong phú và vô tận là: Năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều, năng lượng gió,...

Chọn D

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 2 trang 42 SBT sử 9

  Giải bài tập 2 trang 42 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy cho biết nội dung ở cột bên trái thuộc lĩnh vực nào?

 • Bài 3 trang 42 SBT sử 9

  Giải bài tập 3 trang 42 sách bài tập Lịch sử 9. Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật

 • Bài 4 trang 43 SBT sử 9

  Giải bài tập 4 trang 43 sách bài tập Lịch sử 9. Làm rõ những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.

 • Bài 5 trang 43 SBT sử 9

  Giải bài tập 5 trang 43 sách bài tập Lịch sử 9. Cách mạng khoa học- kĩ thuật diễn ra nhằm mục đích gì?

 • Bài 6 trang 43 SBT sử 9

  Giải bài tập 6 trang 43 sách bài tập Lịch sử 9. Vì sao chinh phục vũ trụ lại là thành tựu quan trọng đáng chú ý?

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close