Bài 4 trang 43 SBT sử 9

Giải bài tập 4 trang 43 sách bài tập Lịch sử 9. Làm rõ những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.

Đề bài

Hãy điền vào cột ô bên phải những sự kiện phù hợp với mốc thời gian ở cột bên trái qua đó làm rõ những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1. Năm 1961

A)

2. Năm 1969

B)

3. Tháng 3-1997

C)

4. Tháng 4-2003

D)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1. Năm 1961

A) Liên Xô phóng con tàu "Phương Đông" đưa nhà du hành vũ trụ Y. Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

2. Năm 1969

B) 3 nhà du hành vũ trụ Mỹ N.Armstrong, M.Collins và E.Aldrin cùng trên con tàu Apolo đặt chân đến Mặt Trăng.

3. Tháng 3-1997

C) Các nhà khoa học đã tạo ra cừu Đôli bằng phương pháp sinh sản vô tính.

4. Tháng 4-2003

D) "Bản đồ gen người'' được hoàn chỉnh. 

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 5 trang 43 SBT sử 9

  Giải bài tập 5 trang 43 sách bài tập Lịch sử 9. Cách mạng khoa học- kĩ thuật diễn ra nhằm mục đích gì?

 • Bài 6 trang 43 SBT sử 9

  Giải bài tập 6 trang 43 sách bài tập Lịch sử 9. Vì sao chinh phục vũ trụ lại là thành tựu quan trọng đáng chú ý?

 • Bài 3 trang 42 SBT sử 9

  Giải bài tập 3 trang 42 sách bài tập Lịch sử 9. Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật

 • Bài 2 trang 42 SBT sử 9

  Giải bài tập 2 trang 42 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy cho biết nội dung ở cột bên trái thuộc lĩnh vực nào?

 • Bài 1 trang 41 SBT sử 9

  Giải bài tập 1 trang 41 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close