Bài 2 trang 42 SBT sử 9

Giải bài tập 2 trang 42 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy cho biết nội dung ở cột bên trái thuộc lĩnh vực nào?

Đề bài

Hãy cho biết nội dung ở cột bên trái thuộc lĩnh vực nào? đánh dấu X vào các cột trống ở bên phải cho phù hợp

 

Khoa học cơ bản

Những vật liệu mới

Giao thông vận tải

Chinh phục vũ trụ

A. Tháng 4-2003, “tìm ra bản đồ gen người”

 

 

 

 

B. Tìm ra chất dẻo (polime)

 

 

 

 

C. Chế tạo máy bay siêu ẩn khổng lồ, tàu hoả tốc độ cao.

 

 

 

 

D. Con người bay vào vũ trụ và đăt chân lên Mặt Trăng.

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật


Lời giải chi tiết

 

Khoa học cơ bản

Những vật liệu mới

Giao thông vận tải

Chinh phục vũ trụ

A. Tháng 4-2003, “tìm ra bản đồ gen người”

X

 

 

 

B. Tìm ra chất dẻo (polime)

 

X

 

 

C. Chế tạo máy bay siêu ẩn khổng lồ, tàu hoả tốc độ cao.

 

 

X

 

D. Con người bay vào vũ trụ và đăt chân lên Mặt Trăng.

 

 

 

X

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 3 trang 42 SBT sử 9

  Giải bài tập 3 trang 42 sách bài tập Lịch sử 9. Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật

 • Bài 4 trang 43 SBT sử 9

  Giải bài tập 4 trang 43 sách bài tập Lịch sử 9. Làm rõ những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.

 • Bài 5 trang 43 SBT sử 9

  Giải bài tập 5 trang 43 sách bài tập Lịch sử 9. Cách mạng khoa học- kĩ thuật diễn ra nhằm mục đích gì?

 • Bài 6 trang 43 SBT sử 9

  Giải bài tập 6 trang 43 sách bài tập Lịch sử 9. Vì sao chinh phục vũ trụ lại là thành tựu quan trọng đáng chú ý?

 • Bài 1 trang 41 SBT sử 9

  Giải bài tập 1 trang 41 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close