Bài 3 trang 193 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 193 sách bài tập toán 9. Biểu thức...

Đề bài

Biểu thức \(\sqrt{(\sqrt{3}-\sqrt{5})^2}\) có giá trị là:

\((A)\;\sqrt{3}-\sqrt{5}; \)

\((B)\;\sqrt{3}+\sqrt{5}; \)

\((C)\;\sqrt{5}-\sqrt{3}; \)

\((D)\;8-2\sqrt{15}; \)

Hãy chọn đáp án đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Với mọi số \(a, \) ta có \(\sqrt{a^2}=|a|.\)

Lời giải chi tiết

\(\sqrt{(\sqrt{3}-\sqrt{5})^2}\)\(=|\sqrt{3}-\sqrt{5}|\)\(=\sqrt{5}-\sqrt{3}\)

Vậy chọn \((C)\;\sqrt{5}-\sqrt{3}\)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close