Giải bài 3- Phần Trắc nghiệm- trang 53 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dụng lịch sử. A. Khúc Thừa Dụ nổi dậy giành lại quyền tự chủ trong bối cảnh chính quyền trung ương của nhà Đường còn rất mạnh.

Đề bài

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dụng lịch sử.

A. Khúc Thừa Dụ nổi dậy giành lại quyền tự chủ trong bối cảnh chính quyền trung ương của nhà Đường còn rất mạnh.

B. Chủ trương của cuộc cải cách Khúc Hạo: “Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui”.

C. Nam Hán là một nước nhỏ ở Trung Quốc, cai trị vùng đất sát biên giới nước ta.

D. Sau khi dựng trận địa cọc, Ngô Quyền cho đại quán ra đánh phủ đầu để đẩy chiến thuyền của Hoàng Tháo vào trận địa cọc.

E. Chiến thắng Bạch Đăng năm 938 đã chấm dứt hoàn toàn thời kì Bắc thuộc và mở ca kỉ nguyên độc lặp tự chủ lâu dài cho dân tộc.

G. Cách đánh giặc độc đáo của Ngô Quyền là tận dụng địa hình, nhử địch vào trận địa đã bố trí sẵn, kết hợp giữa nhử địch rồi phản công và truy kích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 81, 82, 83 SGK

Lời giải chi tiết

* Câu đúng là: B, C, E, G

B. Chủ trương của cuộc cải cách Khúc Hạo: “Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui”.

C. Nam Hán là một nước nhỏ ở Trung Quốc, cai trị vùng đất sát biên giới nước tạ.

E. Chiến thắng Bạch Đăng năm 938 đã chấm dứt hoàn toàn thời kì Bắc thuộc và mở ca kỉ nguyên độc lặp tự chủ lâu dài cho dân tộc.

G. Cách đánh giặc độc đáo của Ngô Quyền là tận dụng địa hình, nhử địch vào trận địa đã bố trí sẵn, kết hợp giữa nhử địch rồi phản công và truy kích.

* Câu sai là: A, D

A. Khúc Thừa Dụ nổi dậy giành lại quyền tự chủ trong bối cảnh chính quyền trung ương của nhà Đường còn rất mạnh.

=> Sai vì Cuối thế kỉ IX, nhà Đường suy yếu, nhân cơ hội Khúc Thừa Dụ nổi dậy giành lại quyền tự chủ.

 

D. Sau khi dựng trận địa cọc, Ngô Quyền cho đại quân ra đánh phủ đầu để đẩy chiến thuyền của Hoàng Tháo vào trận địa cọc.

=> Sai vì sau khi dựng trận địa cọc, Ngô Quyền cho đại quân ra khiêu chiến, giả thua để dụ địch vào bãi cọc. 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close