Giải bài 2- Phần Tự luận- trang 54 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Dựa vào kết quả của bài tập 1, em hãy: 2.1. Chọn một nhân vật mà em ấn tượng nhất và trình bày suy nghĩ của mình về vai trò vị trí của nhân vật đó. 2.2. Giải thích tại sao đầu thế kỉ X được coi là một bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dựa vào kết quả của bài tập 1, em hãy:

2.1

Chọn một nhân vật mà em ấn tượng nhất và trình bày suy nghĩ của mình về vai trò vị trí của nhân vật đó.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức bài 1 và ấn tượng của em về một nhân vật lịch sử

Lời giải chi tiết:

Nhân vật lịch sử mà em ấn tượng nhất chính là Ngô Quyền.

Ngô Quyền sinh năm 898, mất năm 944, là người Đường Lâm (nay là Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội). Năm 938, ông dẫn quân đánh tan quân xâm lược Nam Hán. Sau trận thắng oanh liệt đó, nhà Nam Hán không còn dám ho he nghĩ tới chuyện xâm lấn nước Việt ta nữa. Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền lên ngôi, xưng là Ngô Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Sự kiện này đã chấm dứt thời kì 1000 năm Bắc thuộc và mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ cho nước Việt ta.

HocTot.Nam.Name.Vn

2.2

Giải thích tại sao đầu thế kỉ X được coi là một bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc?

Phương pháp giải:

Dựa vào ý nghĩa của  chiến thắng Bạch Đằng 938

Lời giải chi tiết:

Đầu thế kỉ X được coi là một bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc vì chiến thắng Bạch Đằng năm 938 được coi là một bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc vì đã khép lại thời kì hơn một nghìn năm nhân dân tạ bị phong kiến phương Bắc đô hộ, mở ra một trang sử mới - thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong lịch sử dân tộc.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close