Giải bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 53 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy lựa chọn các từ/cụm từ cho sản: Quảng Đông; Tiết độ sứ Nam Hứn; Dương Đình Nghệ; Ninh Giang, Hỏi Dương; Hoằng Tháo; khởi nghĩa; 905 đề điền vào chỗ trống (...) trong đoạn sau.

Đề bài

Hãy lựa chọn các từ/cụm từ cho sản: Quảng Đông; Tiết độ sứ, Nam Hán; Dương Đình Nghệ; Ninh Giang, Hải Dương; Hoằng Tháo; khởi nghĩa; 905 đề điền vào chỗ trống (...) trong đoạn sau.

Giữa năm (1) .................. , một hào trường địa phương ở (2) .................. là Khúc Thừa Dụ đã nổi dậy đánh chiếm thành Tống Bình, lật đổ chính quyền đô hộ rồi tự xưng là Tiết độ sứ. Đến năm 907, con của Khúc Thừa Dụ là Khúc Hạo đã lên thay cha giữ chức (3)............ và tiến hành cải cách.

Mùa thu năm 930, quân (4) ......................... đánh sang nước ta. Thuộc tướng cũ của họ Khúc là (5) ............ kéo quân từ Thanh Hoá ra Bắc đánh đuổi quân Nam Hán.

Năm 938,quân Nam Hán do (6)....................... làm chủ trương từ (7) ................... theo đường biển ô ạt tiến sang xâm lược nước ta.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung mục 1 trang 81, 82 SGK

Lời giải chi tiết

Giữa năm (1) 905 , một hào trường địa phương ở (2) Ninh Giang, Hải Dương là Khúc Thừa Dụ đã nổi dậy đánh chiếm thành Tống Bình, lật đổ chính quyền đô hộ rồi tự xưng là Tiết độ sứ. Đến năm 907, con của Khúc Thừa Dụ là Khúc Hạo đã lên thay cha giữ chức (3) Tiết độ sứ và tiến hành cải cách.

Mùa thu năm 930, quân (4) Nam Hán đánh sang nước ta. Thuộc tướng cũ của họ Khúc là (5) Dương Đình Nghệ kéo quân từ Thanh Hoá ra Bắc đánh đuổi quân Nam Hán.

Năm 938,quân Nam Hán do (6) Hoằng Tháo làm chủ trương từ (7) Quảng Đông theo đường biển ô ạt tiến sang xâm lược nước ta.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close