Giải bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 49-50 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Mùa xuân năm 40, Trưng Trắc cùng với em là Trưng Nhị đã nối dậy khởi nghĩa và giành thắng lợi.

Đề bài

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử.

A. Mùa xuân năm 40, Trưng Trắc cùng với em là Trưng Nhị đã nối dậy khởi nghĩa và giành thắng lợi.

B. Trưng Trắc được suy tôn làm “Lệ Hải Bà Vương”, đóng đó ở Mê Linh.

C. Năm 544, Lý Bí tự xưng là Lý Nam Đế, lập nên nước Vạn Xuân, đóng đó ở Cổ Loa (Hà Nội).

D. Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan không chỉ lan rộng ra phạm vi cả nước mà còn được cả nhân dân Chăm-pa, Chân Lạp hưởng ứng.

E. Hiện nay, ở làng Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) vẫn còn đến thở người anh hùng Phùng Hưng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung các cuộc khởi nghĩa. 

Lời giải chi tiết

- Câu đúng là: D, E

D. Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan không chỉ lan rộng ra phạm vi cả nước mà còn được cả nhân dân Chăm-pa, Chân Lạp hưởng ứng.

E. Hiện nay, ở làng Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) vẫn còn đến thở người anh hùng Phùng Hưng.

- Câu sai là: A, B, C

A. Mùa xuân năm 40, Trưng Trắc cùng với em là Trưng Nhị đã nối dậy khởi nghĩa và giành thắng lợi

=> Mùa xuân năm 40, Trưng Trắc cùng với em là Trưng Nhị đã nối dậy khởi nghĩa, đến năm 43 thì cuộc khởi nghĩa thất bại

B. Trưng Trắc được suy tôn làm “Lệ Hải Bà Vương”, đóng đó ở Mê Linh.

=> Lệ Hải Bà Vương là danh hiệu của Bà Triệu

C. Năm 544, Lý Bí tự xưng là Lý Nam Đế, lập nên nước Vạn Xuân, đóng đó ở Cổ Loa (Hà Nội).

=> Năm 544, Lý Bí tự xưng là Lý Nam Đế, lập nên nước Vạn Xuân, đóng đó ở vùng cửa sông Tô Lịch

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close