Giải bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 49 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy ghép ý ở cột A với cột B cho phù hợp với nội dung lịch sử.

Đề bài

Hãy ghép ý ở cột A với cột B cho phù hợp với nội dung lịch sử.

 

Cột A

 

Cột B

1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

 

a. Giành chính quyền, xưng hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân

2. Khởi nghĩa Bà Triệu

 

b. Đánh đuổi chính quyền dô hộ nhà Hán, lên ngôi vua, dựng quyền tự chủ trong 3 năm

3. Khởi nghĩa Lý Bí

 

c. Từ Hoan Châu tiến ra giải phóng 32 châu quanh vùng, xây thành Vạn An, giành chính quyền tự chủ trong 10 năm

4. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

 

d. Từ Hoan Châu tiến quân giải phóng 32 châu quanh vùng, xây thành Vạn An giành quyền tự chủ trong 10 năm

5. Chiến thắng Phùng Hưng

 

e. Khởi nghĩa từ vùng núi Nưa (Cửu Chân) lan ra Giao Chỉ, khiến “toàn thể châu Giao đều chấn động)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung các cuộc khởi nghĩa để hoàn thành bảng

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close