Giải bài 2- Phần Tự luận- trang 50 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Tiết Tổng - viên Thái thú người Hán khi được cử đến cai trị nước ta đã “phần nàn”:“Dân xứ ấy dễ làm loạn, rất khó cai trị”. Em hãy viết từ 3 - 5 câu thể hiện ý kiến của mình về nhận định này.

Đề bài

Tiết Tổng - viên Thái thú người Hán khi được cử đến cai trị nước ta đã “phần nàn”:“Dân xứ ấy dễ làm loạn, rất khó cai trị”. Em hãy viết từ 3 - 5 câu thể hiện ý kiến của mình về nhận định này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào các từ khóa như "dễ làm loạn", "khó cai trị' để đưa ra những nhận định.

Lời giải chi tiết

Nhận định thể hiện hiện cái nhìn sai lệch, phản ánh không đúng bản chất các cuộc đấu tranh giành quyền độc lập, tự chủ chính đáng của nhân dân ta khi coi đó như những cuộc “nổi loạn”. Tuy nhiên, nhận định đó cũng phân ánh đúng thực tế việc cai trị của chính quyền phong kiến phương Bắc ở nước ta rất khó khăn khi nhân dân ta liên tục nổi dậy đấu tranh, khởi nghĩa.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close