Giải bài 1- Phần Tự luận- trang 50 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy ghi lại những địa điểm quan trọng nhất (gắn với địa danh hiện nay) của năm cuộc khởi nghĩa: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan và Phùng Hưng.

Đề bài

Hãy ghi lại những địa điểm quan trọng nhất (gắn với địa danh hiện nay) của năm cuộc khởi nghĩa: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan và Phùng Hưng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung các cuộc khởi nghĩa trong SGK và tra cứu thêm tài liệu internet

Lời giải chi tiết

Những địa điểm quan trọng nhất (gắn với địa danh hiện nay) của năm cuộc khởi nghĩa:

- Hai Bà Trưng: Mê Linh - Hà Nội, Hát Môn- Hà Nội, Cổ Loa - Đông Anh, Hà Nội, Luy Lâu - Thuận Thành, Bắc Ninh.

- Bà Triệu: núi Nưa - Triệu Sơn, Thanh Hóa, núi Tùng - Thanh Hóa.

- Lí Bí: sông Tô Lịch - Hà Nội, Dạ Trạch - Hưng Yên.

- Mai Thúc Loan: Vạn An - Nghệ An, Tống Bình - Hà Nội, Hoan Châu - Nghệ An Hà Tĩnh.

- Phùng Hưng: Đường Lâm - Sơn Tây, Hà Nội.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close