Giải bài 29 trang 77 sách bài tập toán 11 - Cánh diều

Gia tốc tức thời của chuyển động \(s = f\left( t \right)\) tại thời điểm \({t_0}\) là:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 12 - Cánh diều (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Đề bài

Gia tốc tức thời của chuyển động \(s = f\left( t \right)\) tại thời điểm \({t_0}\) là:

A. \(f\left( {{t_0}} \right).\)

B. \(f''\left( {{t_0}} \right).\)

C. \(f'\left( {{t_0}} \right).\)

D. \( - f'\left( {{t_0}} \right).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gia tốc tức thời của chuyển động \(s = f\left( t \right)\) tại thời điểm \(t\) là:\(f''\left( t \right).\)

Lời giải chi tiết

Gia tốc tức thời của chuyển động \(s = f\left( t \right)\) tại thời điểm \({t_0}\) là:\(f''\left( {{t_0}} \right).\)

Đáp án B.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close