Giải bài 31 trang 77 sách bài tập toán 11 - Cánh diều

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \ln \left( {3x} \right).\) Khi đó, \(f''\left( x \right)\) bằng:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 12 - Cánh diều (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Đề bài

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \ln \left( {3x} \right).\) Khi đó, \(f''\left( x \right)\) bằng:

A. \( - \frac{1}{{9{x^2}}}.\)

B. \( - \frac{1}{{{x^2}}}.\)

C. \(\frac{3}{{{x^2}}}.\)

D. \( - \frac{3}{{{x^2}}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính  \(f'\left( x \right)\) rồi tính \(f''\left( x \right).\)

Lời giải chi tiết

\(f\left( x \right) = \ln \left( {3x} \right) \Rightarrow f'\left( x \right) = \frac{3}{{3x}} = \frac{1}{x} \Rightarrow f''\left( x \right) =  - \frac{1}{{{x^2}}}.\)

Đáp án B.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close