Giải bài 30 trang 77 sách bài tập toán 11 - Cánh diều

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {e^{ - x}}.\) Khi đó, \(f''\left( x \right)\) bằng:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 12 - Cánh diều (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Đề bài

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {e^{ - x}}.\) Khi đó, \(f''\left( x \right)\) bằng:

A. \({e^{ - x}}.\)

B. \( - {e^{ - x}}.\)

C. \( - {e^x}.\)

D. \({e^x}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính  \(f'\left( x \right)\) rồi tính \(f''\left( x \right).\)

Lời giải chi tiết

\(f\left( x \right) = {e^{ - x}} \Rightarrow f'\left( x \right) =  - {e^{ - x}} \Rightarrow f''\left( x \right) = {e^{ - x}}.\)

Đáp án A.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close