Giải bài 2.1 trang 40 Chuyên đề học tập Toán 11 Kết nối tri thức

Vẽ hình biểu diễn của đồ thị G với tập đỉnh V(G) = {1; 2; 3; 4; 5} và tập cạnh

Đã có lời giải SGK Toán lớp 12 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Đề bài

Vẽ hình biểu diễn của đồ thị G với tập đỉnh V(G) = {1; 2; 3; 4; 5} và tập cạnh

E(G) = {12; 14; 23; 25; 34; 35}.                           

Đồ thị G có phải là đơn đồ thị không? Có phải là đồ thị đầy đủ không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Một đồ thị không có khuyên, trong đó hai đỉnh được nối bằng nhiều nhất một cạnh (không có hai cạnh nào cùng nối một cặp đỉnh) gọi là một đơn đồ thị.

- Một đồ thị là đầy đủ khi và chỉ khi mỗi cặp đỉnh của nó đều được nối bằng một cạnh.

Lời giải chi tiết

Hình biểu diễn của đồ thị G như sau.

 

Đồ thị G là đơn đồ thị, nhưng không phải đồ thị đầy đủ.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close