Giải bài 2.6 trang 40 Chuyên đề học tập Toán 11 Kết nối tri thức

Cho đồ thị G như Hình 2.14.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 12 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Đề bài

Cho đồ thị G như Hình 2.14.

a) Tìm một đường đi từ đỉnh A đến đỉnh B.

b) G có liên thông không?

c) Trong G có chu trình sơ cấp nào không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Một đồ thị được gọi là liên thông nếu hai đỉnh bất kì của đồ thị đều được nối với nhau bằng một đường đi.

Lời giải chi tiết

a) Một đường đi từ đỉnh A đến đỉnh B là: ADGB.

b) Ta thấy hai đỉnh bất kì của đồ thị đều liên thông (tức là đều có đường đi nối chúng), nên G liên thông.

c) Chu trình sơ cấp trong G là: AEHCFBGDA.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close