Giải bài 2.2 trang 40 Chuyên đề học tập Toán 11 Kết nối tri thức

Hãy vẽ một đồ thị có 4 đỉnh và:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 12 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Đề bài

Hãy vẽ một đồ thị có 4 đỉnh và:

a) có đúng hai đỉnh cùng bậc và bậc là 1;

b) có đúng hai đỉnh cùng bậc và bậc là 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bậc của một đỉnh A trong đồ thị G là số cạnh của đồ thị nhận đỉnh A làm đầu mút, kí hiệu là \(d(A)\)

Lời giải chi tiết

a) Đồ thị có 4 đỉnh và có đúng hai đỉnh cùng bậc và bậc là 1.

 

Ở đây, đỉnh A và C đều có bậc 1, trong khi đỉnh D có bậc 2, còn đỉnh B có bậc 0.

b) Đồ thị có 4 đỉnh và có đúng hai đỉnh cùng bậc và bậc là 2.

 

Ở đây, đỉnh B và C đều có bậc 2, trong khi đỉnh D có bậc 3, còn đỉnh A có bậc 1.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close