Giải bài 2 trang 49 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết tên của các đại dương trong lược đồ sau:

Đề bài

Cho biết tên của các đại dương trong lược đồ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 1 SGK để hoàn thành bài tập.

Hình 1: Biển và đại dương trên thế giới

Lời giải chi tiết

(1) Đại Tây Dương

(2) Ấn Độ Dương

(3) Thái Bình Dương

(4) Bắc Băng Dương

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close