Giải bài 2- Phần Tự luận- trang 46 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy thể hiện các biện pháp cai trị về kinh tế, xã hội của chính quyến đô hộ phương Bắc cùng với những chuyến biến về kinh tế - xã hội của người Việt trong hơn một nghìn năm Bắc thuộc theo gợi ý sau:

Đề bài

Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy thể hiện các biện pháp cai trị về kinh tế, xã hội của chính quyến đô hộ phương Bắc cùng với những chuyến biến về kinh tế - xã hội của người Việt trong hơn một nghìn năm Bắc thuộc theo gợi ý sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 67,68, 69 SGK

Lời giải chi tiết

hoctot.nam.name.vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close