Giải bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 45 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Địa danh nào dưới đây không phải lò trị sở của các triếu đại phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc? A. Thành Cổ Loa. B. Thành Luy Lâu. C. Thành Tống Bình. D. Thành Đại La.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Hãy xác định phương án đúng.

1.1

Địa danh nào dưới đây không phải là trị sở của các triếu đại phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc?

A. Thành Cổ Loa.                                B. Thành Luy Lâu.

C. Thành Tống Bình.                           D. Thành Đại La.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 65 SGK và lược đồ hình 2 trang 66 SGK 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Thành Cổ Loa không phải là trị sở của các triếu đại phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc

Loigiaihay.com

1.2

Đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam là

A. Thứ sử.              B. Thái thú.                  C. Huyện lệnh.               D. Tiết độ sứ.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung và hình 1 trang 66 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam là thứ sử


HocTot.Nam.Name.Vn

1.3

Chính quyền đô hộ của người Hán được thiết lập tới tận cấp huyện từ thời kì nào?

A. Nhà Triệu.           B. Nhà Hán.                C. Nhà Ngô.                    D. Nhà Đường.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 65 SGK

Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43) chính quyền từ cấp huyện trở lên đều do người Hán nắm giữ.

=> Hai Bà Trưng khởi nghĩa dưới thời nhà Hán

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Chính quyền đô hộ của người Hán được thiết lập tới tận cấp huyện từ thời kì nhà Hán

HocTot.Nam.Name.Vn

1.4

Ý nào dưới đây không thể hiện đúng chính sách cai trị về kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc?

A. Chiếm ruộng đất của Âu Lạc lập thành ấp, trại.

B. Áp đặt chính sách tô, thuế nặng nề.

C. Cho phép nhân dân bản địa sản xuất muối và sắt.

D. Bắt nhân dân ta cống nạp các sản vật quý trên rừng, dưới biến.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 67 SGK 

Chính quyền đô hộ nắm độc quyền muối và sắt. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

 "Cho phép nhân dân bản địa sản xuất muối và sắt" không thể hiện đúng chính sách cai trị về kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc

HocTot.Nam.Name.Vn

1.5

Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc?

A. rèn sắt.                                 B. Nghề đúc đồng.

C. Nghề làm giấy.                      D. Nghề làm gốm.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 2 trang 68 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Nghề làm giấy là nghề mới nào xuất hiện ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc

HocTot.Nam.Name.Vn

1.6

Tầng lớp nào trong xã hội sẽ đóng vai trò lãnh đạo người Việt đấu tranh giành lại quyền độc lập, tự chủ trong thời kì Bắc thuộc ?

A. Quan lại, địa chủ người Hán đã Việt hoá.

B. Địa chủ người Việt.

C. Nông dân làng xã.

D. Hào trưởng bản địa.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 69 SGK

Tầng lớp hào trưởng bản địa hình thành từ bộ phận quý tộc trong xã hội Âu Lạc cũ, có uy tín và vị thế quan trọng trong đời sống xã hội.


Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Tầng lớp Hào trưởng bản địa sẽ đóng vai trò lãnh đạo người Việt đấu tranh giành lại quyền độc lập, tự chủ trong thời kì Bắc thuộc

 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close