Giải bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 34 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Đông Nam Á là cái nôi của nền văn minh lúa nước. B. VỊ trí địa lí của Đông Nam Á không thuận lợi cho việc buôn bán bằng đường biển.

Đề bài

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử.

A. Đông Nam Á là cái nôi của nền văn minh lúa nước.

B. VỊ trí địa lí của Đông Nam Á không thuận lợi cho việc buôn bán bằng đường biển.

C. Sự ra đời của các quốc gia sơ kì Đồng Nam Á gắn liền với các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hoá với Trung Quốc, Ấn Độ.

D. Đông Nam Á thời cổ đã có những hải cảng sầm uất như Óc Eo (Việt Nam), Ta-cô-la (Thái Lan).


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung SGK trang 51

Lời giải chi tiết

Câu đúng là: A, C, D

A. Đông Nam Á là cái nôi của nền văn minh lúa nước.

C. Sự ra đời của các quốc gia sơ kì Đồng Nam Á gắn liền với các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hoá với Trung Quốc, Ấn Độ.

D. Đông Nam Á thời cổ đã có những hải cảng sầm uất như Óc Eo (Việt Nam), Ta-cô-la (Thái Lan).

Câu sai là: B

B. Vị trí địa lí của Đông Nam Á không thuận lợi cho việc buôn bán bằng đường biển.

=> Các nước Đông Nam Á có có vị trí địa lý gần biển, thuận lợi cho việc buôn bán, giao thương. 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close